Garantie

De garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan deze die de fabrikant van het betreffende product hanteert.
U dient aandachtig de garantievoorwaarden van de fabrikant door te nemen voor het eerste gebruik van het product.